čtvrtek 24. října 2013

Čtenářské deníky (1)

Bible - Starý zákon

V Boží zahradě
Bůh z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl život. Nechal ze země vyrůst stromy a keře, včetně stromu života a poznání uprostřed zahrady. Bůh člověku ukázal zahradu a zakázal mu jíst ovoce pouze ze stromu poznání. Aby měl Adam nějakou rovnocennou oporu, Bůh stvořil ženu z Adamova žebra. Nazval ji manželkou, neboť byla vzata z manžela.

První hřích
Nejchytřejší zvíře, které Bůh stvořil byl had. Podvedl Evu a ta, společně s Adamem začala jíst ovoce ze zakázaného stromu. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Když je Bůh hledal, tak se přiznali, že jedli ovoce ze stromu života. Za trest had už navždy lezl po břiše a žral prach. Eva za trest rodila v bolestech a kvůli Adama byla země zlořečená.

Kain a Abel
Eva porodila dva syny, Ábel se stal pastýřem a Kain obdělával půdu. Po nějaké době přinesl Kain Bohu oběť z plodů země a Ábel z prvorozených ovcí svého stáda. Bůh našel zalíbení v Ábelově oběti. Kain byl velice naštvaný a pozval svého bratra na pole, poté se na něj vrhl a zabil ho. Jeho trest byl dost velký, když obdělával půdu, už mu nedávala svou sílu, byl tulákem a štvancem. Bůh pohrozil také ostatním sedminásobnou pomstou, pokud zabijí Kaina. Evě se narodil ještě jeden syn – Set, kterého považovala za náhradu potomka, jehož zabil Kain.


Zkažená země
Lidstvo se začalo množit a Boží synové viděli, jak jsou lidské ženy krásné. Brali si je, jak se jim zachtělo. Najednou si Bůh uvědomil, že se na zemi tvoří zlo a litoval, že lidskou rasu kdy stvořil. Chtěl je všechny do jednoho zničit a s ním i drobnou havěť a nebeské ptactvo. Avšak jeden člověk jménem Noe našel u Boha milost.


Hodnocení:
Po několik protestech jsem konečně sáhla po Bibli a nalistovala Starý zákon. I když jsem nad knihou ze začátku pořád jenom ohrnovala nos, musím říct, že jsem se po pár minutách začetla do těchto krátkých povídek. Líbí se mi, že jsou příběhy hodně promyšlené, navazují na sebe a ku podivu se moc dobře čtou.

Žádné komentáře:

Okomentovat